2LOVE לחגוג את החיים עם אנשים כמוך.

מי אנחנו ואיך קם אתר ״לאהוב את החיים״?

“אהבה בלתי בוגרת אומרת אני אוהב אותך כי אני צריך אותך. אהבה בוגרת אומרת אני צריך אותך כי אני אוהב אותך.”

אריץ' פרום

מה מטרת האתר?

״לא טוב היות האדם לבדו״ האתר הוקם בידיעה והפנמה שלמה שהכוח הכי חזק ביקום היא האהבה.

דווקא בתקופה המאתגרת הזו אנו מייחלים לראות אנשים מתחברים, מתחזקים ומתחבקים ביצירת אור גדול של חיבורים מהלב.

יש לנו את הכוח לשנות ויש לנו את האומץ לאהוב 💕.

מי אנחנו?

במשפט אחד. אנשים שאכפת להם.

ובהרחבה, אנו קבוצה של פעילים הנמצאים מספר חודשים בעשיה ובבניית פתרונות עבור קהילה שמעוניינת לייצר כאן עולם טוב יותר ולסייע בחיבורים בין אנשים, קבוצות ומיזמים מבורכים. הקמת המערכות במגוון תחומי החיים נועדו לשמש את החברים בהן להתחברות, עשיה ושיתופי פעולה בכל אותם תחומים וליצוק תוכן אמיתי ואיכותי בחייהם של כל חברי הקהילה באשר הם.

אנו רואים בעשיה הזו שליחות, ומאמינים כי אתרים אלו יסייעו לחברים בהם לגדול, להתחזק ולהיעזר אחד בשני מתוך שותפות ואמונה בדרך.

יוזמות דומות

אתרים נוספים של פעילות מבורכת למען הקהילה